KILN Serv

KilnServ Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową inspekcją pieców obrotowych.

POMIAR, REGULACJA ORAZ NADZÓR NAD WYMIANĄ KOMPONENTÓW PIECÓW I MASZYN OBROTOWYCH.

Nasza firma to odpowiedź na problemy, jakie pojawiają się podczas pracy pieców i maszyn obrotowych na całym świecie. Obsługa tych maszyn wymaga ciągłego nadzoru oraz okresowych serwisów. KilnServ Sp. z o.o. stara się ułatwić te procesy poprzez przeprowadzenie szczegółowej inspekcji oraz wskazania parametrów i działań, które zoptymalizują ich pracę. Każdy problem staramy się rozwiązać w taki sposób, by nie zakłócić procesu produkcji.

Oferta

Najprostszym sposobem na wydłużenie żywotności oraz zwiększenie efektywności każdej maszyny jest poznanie jej bieżącej kondycji. Korzystając z najnowszych technologii oraz precyzyjnego sprzętu mierzymy osie pieca, skręcenia rolek, deformacje płaszcza i wiele innych parametrów potrzebnych do analizy kondycji pieca. Następnie, znając specyfikę zachowania maszyny, analizujemy dane w celu przygotowania szczegółowego raportu (przykładowy raport). Kolejnym etapem naszego serwisu jest przygotowanie prezentacji w celu przedstawienia wyników oraz omówienia przykładowych rozwiązań zaistniałych problemów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzamy regulację oraz nadzorujemy wymianę poszczególnych komponentów.

OFERTA POMIARU PIECA OBROTOWEGO ORAZ INSPEKCJI PIECA

Pomiary geometrycznych parametrów pieca

 • Pomiar geometrycznej osi pieca
 • Pomiar migracji pierścieni tocznych oraz luzu podpierścieniowego
 • Pomiar geometrii rolek nośnych
 • Pomiar zużycia mechanicznego powierzchni pierścieni tocznych oraz rolek nośnych
 • Pomiar nachylenia ram fundamentowych
 • Pomiar położenia rolek oporowych
 • Pomiar temperatury pierścieni nośnych oraz płaszcza

Pomiar deformacji płaszcza

 • Pomiar lokalnych deformacji płaszcza.
 • Przygotowanie diagramów radialnych modelu 3D płaszcza
 • Pomiar bicia poosiowego pierścieni tocznych oraz wieńca zębatego
 • Pomiar ugięcia wałów rolek nośnych (wykrycie korby mechanicznej)
 • Pomiar temperatury płaszcza (wykrycie korby termicznej)

Pomiar owalizacji płaszcza

 • Pomiar owalizacji płaszcza podpierścieniowego (pomiar za pomocą sensora) w celu określenia jego plastyczności

Pomiar geometrii układu napędowego

 • Pomiar wieńca zębatego (bicie radialne i poosiowe)
 • Pomiar wałów napędowych, jednostek napędowych, reduktorów oraz silników
 • Pomiar luzów międzyzębnych

Obliczenie mechanicznych parametrów pieca

 • Obliczenie nacisku masy na podporę
 • Obliczenie ciśnienia napierającego na łożyska i wały
 • Obliczenie ciśnienia Hertz’a w kontakcie rolka-pierścień
 • Obliczenie sił gięcia dla płaszcza
 • Obliczenie nacisku na pierścienie toczne
 • Weryfikacja jakości płaszcza (giętki lub sztywny)

Nadzór nad przeprowadzeniem regulacji oraz remontów

 • Nadzór nad regulacją rolek nośnych
 • Prowadzenie do żądanego balansu pieca
 • Pomiar kontrolny po wykonaniu regulacji
 • Wsparcie techniczne oraz merytoryczne podczas przeprowadzania niezbędnych remontów oraz renowacji (wymiana carg, pierścieni tocznych, rolek nośnych, układów napędowych)

Określanie problemów (Troubleshooting) oraz pomiary specjalne:

Nasza firma oferuje również wsparcie techniczne oraz doraźne rozwiązywanie problemów (dla pieców, młynów oraz suszarni).
Dodatkowo świadczymy również usługi pomiarów specjalnych (np. pomiary suwnic, osiadania, obliczenia mas ziemnych oraz inne).
O firmie

Firma KilnServ Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze pieców i maszyn obrotowych. Firmę stworzyli absolwenci renomowanych polskich uczelni technicznych. Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie, jakim dysponują nasi inżynierowie, przekłada się na wysoką jakość oferowanych przez nas usług oraz szybką i sprawną ich realizację.

mgr inż. Marcin Kwiatkowski

Mgr inż. Marcin Kwiatkowski Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 20 lat zajmuje się geodezyjną obsługą inwestycji, a od 18 lat specjalizuje się w pomiarach i regulacji pieców obrotowych.

tel.: +48 604 773 105

Marcin Trybek | KilnServ

mgr inż. Marcin Trybek

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii AGH. W swojej karierze pracował zarówno dla wielkich koncernów, jak i małych firm, wdrażając technologie oraz dostarczając usługi niezbędne do prawidłowego przebiegu prac.

tel.: +48 692 281 348

inż. Dominik Popis

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Certyfikowany tester oprogramowania. Doświadczenie w ogólnopolskich projektach takich jak „LPIS”, „IACS”, „aktualizacja GBDOT”. Od kilku lat zajmuje się pomiarami maszyn obrotowych.

tel.: +48 668 518 436